Otázka:

Je správne slovné spojenie "rozvíjanie motivácie na vyučovaní slovenského jazyka" alebo "rozvíjanie motivácie vo vyučovaní slovenského jazyka"?

Heslá:

rozvíjanie motivácie na vyučovaní slovenského jazyka, rozvíjanie motivácie vo vyučovaní slovenského jazyka

Odpoveď:

 

Medzi formuláciami rozvíjanie motivácie na vyučovaní slovenského jazyka a rozvíjanie motivácie vo vyučovaní slovenského jazyka cítime jemný významový odtieň: prvá formulácia akcentuje rozvíjanie motivácie na hodine slovenského jazyka, druhá skôr evokuje rozvíjanie motivácie slovenského jazyka ako predmetu.


Otázka z 21. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozvíjanie motivácie na vyučovaní slovenského jazyka