Otázka:

Ako sa skloňuje slovo voucher?

Heslá:

voucher, voucheru, voucheri, voucherom

Odpoveď:

 

 

Slovo voucher sa skloňuje so zachovávaním tvarotvorného základu. To znamená, že  samohláska e pri skloňovaní nevypadáva a k nezmenenému základu sa pripájajú príslušné pádové prípony: G. voucheru, D. voucheru, L. (o) voucheri, I. (s) voucherom. Zachovávanie tvarotvorného základu pri skloňovaní signalizuje prípona genitívu jednotného čísla -u (nie zakončenie -chru) uvádzaná pri slove voucher v Slovníku cudzích slov (2005). Citovaný slovník je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke.


Otázka z 06. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu voucher