Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo aerosol?

Heslá:

aerosól

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Stačí zadať príslušné slovo do vyhľadávača a zobrazia sa Vám základné údaje (dokonca aj vtedy, ak zadáte mierne nesprávne znenie, keďže slovo aerosól má poslednú slabiku dlhú):

aerosól [a-ero-] -u L -e mn. -y m. odb. tuhá al. kvapalná látka s vysokým stupňom rozptýlenia použ. na postrekovanie.

            Z uvedeného vyplýva, že slovo aerosól sa skloňuje podľa vzoru dub (mužský rod, neživotné podstatné meno), ale v genitíve má príponu -u (podobne ako ďalšie slová, prevažne prevzaté, abstraktné a látkové, napr. hnev, dojem, cukor, hrach, med), nominatív plurálu má podobu aerosóly.

            Kompletné skloňovanie je teda takéto:

N. aerosól                   /           aerosóly

G. (od) aerosólu         /           (od) aerosólov

D. aerosólu                 /           aerosólom

A. aerosól                   /           aerosóly

L. (o) aerosóle            /           (o) aerosóloch

I.  (s) aerosólom         /           (s) aerosólmi


Otázka z 17. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aerosól