Otázka:

Ako sa skloňuje slovo bartender?

Heslá:

bartender

Odpoveď:

Anglický výraz bartender sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách. V slovenčine má totiž plnohodnotný ekvivalent v dávnejšie zdomácnenom výraze barman. Používanie výrazu bartender má opodstatnenie iba v odbornom texte na pomenovanie barmana používajúceho špecifické techniky prípravy nápojov odlišné od klasického miešania nápojov. V tejto súvislosti možno výraz bartender považovať za profesionalizmus. Životné podstatné meno mužského rodu bartender sa zaraďuje do vzoru chlap a skloňuje sa so zachovávaním samohlásky e, t. j. bez bartendera, o bartenderovi, s bartenderom, dvaja bartenderi a pod.


Otázka z 16. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bartender