Otázka:

V televíznych reláciách počúvam často výraz "na telefonickej linke máme". Nemalo by to byť "na telefónnej linke máme"?

Heslá:

na telefonickej linke

Odpoveď:

Súhlasíme s Vami. Pojmy ako linka, drôty, vedenie, prístroj, záznamník, karta, slúchadlo, číslo, ústredňa, zoznam a pod. sa spájajú s príslušným tvarom vzťahového prídavného mena telefónny, ktorým sa vyjadruje význam „súvisiaci s telefónom“. Moderátori majú správne používať spojenie na telefónnej linke máme poslucháča/diváka... Prídavné meno telefonický má význam „uskutočňovaný prostredníctvom telefónu“ a používa sa v spojeniach ako telefonický (roz)hovor a telefonické spojenie, t. j. (roz)hovor a spojeniepomocou telefónu (prostredníctvom telefónu, po telefóne). 


Otázka z 16. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na telefonickej linke