Otázka:

Kedy sa podstatné mená dohovor alebo výbor, ktoré sa používajú ako súčasť názvu (napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Výbor CEDAW), píšu s veľkým/malým začiatočným písmenom?

Heslá:

dohovor, výbor, ústav, úrad, múzeum

Odpoveď:

Druhové pomenovanie, ktoré je súčasťou viacslovných oficiálnych názvov s charakterom vlastného mena (napr. dohovor, výbor, ústav, úrad, múzeum), ak sa používa zástupne namiesto úplného názvu, píše sa s malým začiatočným písmenom, napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien – dohovor, Výbor NR SR pre financie a rozpočet – výbor, Ústav svetovej literatúry SAV – ústav, Úrad na kontrolu sieťových odvetví – úrad, Múzeum slovenského národného povstania – múzeum.


Otázka z 06. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dohovor