Otázka:

Má sa s slovenských textoch písať dĺžeň v mene Ján Hus?

Heslá:

Jan Hus

Odpoveď:

Krstné meno predstaviteľa českej reformácie sa v slovenských encyklopédiách píše v zhode s českým pravopisom s krátkym a, čiže Jan Hus (porov. Encyclopaedia Beliana, zv. 6, 2010) .


Otázka z 26. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Jan Hus