Otázka:

Chcela by som sa opýtať, či je správny výraz "zamedzenie konfliktu záujmov a korupcii" alebo "zamedzenie konfliktu záujmov a korupcie"? Zamedzenie sa viaže s datívom alebo iným pádom?

Heslá:

zamedziť, zamedzenie

Odpoveď:

Sloveso zamedziť sa viaže s akuzatívom i datívom – zamedziť niečomu/zamedziť niečo, napr. zamedziť prelievaniu krvi/zamedziť prelievanie krvi. Podobne i slovesné podstatné meno zamedzenie sa môže viazať s datívom – zamedzenie niečomu i s genitívom – zamedzenie niečoho. Správne sú teda obe slovné spojenia – zamedzenie konfliktu záujmov a korupcii aj zamedzenie konfliktu záujmov a korupcie, ako aj spojenia príručka o zamedzení korupcie/korupcii poverenec pre/na zamedzenie korupcie/korupcii.

 


Otázka z 14. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zamedziť