Otázka:

Ako sa píše Modra-Piesok, Košice-Krásna, Handlová-Baňa a podobné lokality - s medzerami, či bez medzier?

Heslá:

Modra-Piesok, Košice-Krásna, Handlová-Baňa

Odpoveď:

V spojeniach, v ktorých prvá časť označuje celok a druhá jej súčasť, sa píše spojovník, napr. Bratislava-Vajnory, Častá-Papiernička, Modra-Piesok, Košice-Krásna (mestské časti, resp. časti obcí). Okolo spojovníka sa nedávajú medzery (na rozdiel od pomlčky, okolo ktorej sú medzery). Keďže pri názve Handlová-Baňa nejde o mestskú časť (podľa webovej stránky mesta Handlová sú mestské časti Nová Lehota a Morovno), nevieme posúdiť správnosť názvu.

 


Otázka z 14. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Modra-Piesok