Otázka:

Ktorý termín je správny: potravový reťazec alebo potravinový reťazec?

Heslá:

potravový

Odpoveď:

 

Slovom potraviny väčšinou pomenúvame upravenú (kuchynsky spracovanú) potravu určenú pre človeka. Slovom potrava sa pomenúvajú výživné látky, ktorými sa živia organizmy a živočíchy, napr. pre hada sú malé hlodavce potravou (nie potravinou), kamzík si v zime ťažko hľadá potravu (nie potraviny) alebo keď medveď nenájde v lese dosť potravy, nepohrdne ani potravinami z kontajnerov. Od podstatného mena potrava je odvodené vzťahové prídavné meno potravový, ale v minulosti sa používalo aj vzťahové prídavné meno potravný, takže okrem termínu potravový reťazec sa môžete v staršej literatúre stretnúť aj s termínom potravný reťazec. Na pomenovanie reťazca vytvoreného rastlinami, bylinožravcami konzumujúcimi rastliny, mäsožravcami konzumujúcimi bylinožravce alebo iné mäsožravce a napokon živočíchmi, ktoré sa živia rozkladajúcimi sa organickými zvyškami, je vhodné používať slovné spojenie potravový reťazec.  Spojením potravinový reťazec sa pomenúva iný pojem, a to postupnosť krokov od výroby cez predaj po spotrebu potravín alebo obchodný reťazec zameraný na predaj potravín.


Otázka z 13. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu potravový