Otázka:

Ako mám písať číslom "v šesťdesiatych rokoch"? a) v 60-tych alebo b) v 60.

Heslá:

šesťdesiate roky

Odpoveď:

Keď sa radová číslovka zapisuje číslom, píše sa za ním bodka, napríklad  prvý máj – 1. máj, pätnáste výročie – 15. výročie, šesťdesiate roky – 60. roky. Takto sa radová číslovka v číselnej podobe odlišuje od základnej číslovky. Spojenie v šesťdesiatych rokoch možno zapísať aj takto: v 60. rokoch. Zápis s pádovou príponou pripojenou spojovníkom (60-te roky) nezodpovedá súčasnej kodifikácii, hoci niekedy v polovici minulého storočia sa roky zapisovali aj takto.


Otázka z 13. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu šesťdesiate roky