Otázka:

Ktorý z názvov pečiva je správny - brioška alebo makovka?

Heslá:

brioška

Odpoveď:

Podstatným menom brioška sa pomenúva sladké (tukové) pečivo z kysnutého cesta v tvare uzla, bochníka a pod. (z takéhoto cesta sa vyrábajú aj vianočky). Podstatným menom makovka sa pomenúva pečivo posypané makom, v našich obchodoch sa pod názvom makovka najčastejšie predávajú rožky (rovné alebo zahnuté) z podobného cesta ako brioška a posypané makom, niekedy aj briošky posypané makom. Podstatné meno brioška má pôvod v germánskom výraze breken (nemecké brechen – „rozbiť, zlomiť“) a do slovenčiny sa dostalo cez francúzštinu, z francúzskeho výrazu brioche od brier/broyer (drviť, trieť, miesiť), čiže ide o pečivo z mieseného cesta.


Otázka z 13. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu brioška