Otázka:

Ako sa má v slovenskom texte písať slovo anglického pôvodu "applet"?

Heslá:

applet

Odpoveď:

Zdomácňovanie cudzích výrazov je vždy dlhodobý proces a spravidla sa týka často používaných, resp. vžitých slov. Anglický výraz applet zatiaľ nemá zdomácnenú slovenskú podobu a s najväčšou pravdepodobnosťou ju ani mať nebude, keďže ide o profesionalizmus, teda výrazový prostriedok používaný úzkou profesionálnou skupinou. Anglická podoba slova je navyše v slovenčine foneticky aj morfologicky prijateľná (umožňuje napr. pravidelné skloňovanie), takže sa potreba zdomácňovania tak výrazne nepociťuje.

            Výraz applet teda môžete aj v slovenskom texte používať v pôvodnej podobe a v prípade potreby skloňovať podľa vzoru dub.


Otázka z 12. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu applet