Otázka:

Majú sa zložené španielske priezviská skloňovať celé alebo len čiastočne?

Heslá:

Luis Pardiñas Béjar , Luisa Pardiñasa Béjara, Milan Miloslav Hurban, Milana Miloslava Hurbana, Federico García Lorca, Federico, García, Lorca, Federica Garcíu Lorcu, hra od de Vegu, Mona Lisa da Vinciho, obrazy di Cosimu

Odpoveď:

 

 

V mene Luis Pardiñas Béjar  skloňujeme všetky mená, a to podľa vzoru chlap: Luisa Pardiñasa Béjara (tak ako Milan Miloslav Hurban – Milana Miloslava Hurbana). Rovnako i v mene Federico García Lorca skloňujeme všetky mená, a to podľa zakončenia meno Federico podľa vzoru chlap a mená García a Lorca podľa vzoru hrdina: Federica Garcíu Lorcu. Nesklonné ostávajú cudzie priezviská so šľachtickým prídomkom (predikátom), ktorý sa pripája k menu predložkou de, da, di, porov. Lope de Vega – Lopeho de Vega, Leonardo da Vinci – Leonarda da Vinci, Pietro di Cosima – Pietra di Cosima. Ak sa prídomok používa samostatne ako priezvisko, vtedy ho skloňujeme, napr. hra od de Vegu, Mona Lisa da Vinciho, obrazy di Cosimu. V novších cudzích menách, resp. v menách  súčasných známych osôb, ktorých súčasťou je predložka de, da, di z niekdajšieho šľachtického prídomku, skloňujú sa obe časti bez ohľadu na to, či sa uvádzajú samostatne, alebo v plnom znení. Je to najmä preto, že súvislosť so šľachtickým pôvodom je v týchto menách už zastretá, napr. Charles de Gaulle – Charla de Gaulla, Vittorio de Sica – Vittoriovi de Sicovi, Leonardo di Caprio – Leonardom di Capriom.


Otázka z 03. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Luis Pardiñas Béjar