Otázka:

Vkladá sa medzi číslicu a znak "x" medzera, napríklad ako sa správne píše 2x do týždňa?

Heslá:

2x (dvakrát) do týždňa, euro, 20 eura

Odpoveď:

 

 

Číslovku 2x (dvakrát) do týždňa píšeme bez medzery. Slovné spojenia cena vkladu je minimálne 0,20 eura; základné imanie vo výške 115 356,456 789 eura sú gramaticky správne (slovo euro je po desatinných číslach v tvare genitívu jednotného čísla). Z hľadiska pravopisu sa však číslo za desatinnou čiarkou od nej neoddeľuje medzerou.


Otázka z 02. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 2x (dvakrát) do týždňa