Otázka:

Sú správne názvy Česko Slovenská Superstar a Česko Slovensko má talent?

Heslá:

Hlas Česko Slovenska, Česko Slovenská Superstar, Česko Slovensko má talent

Odpoveď:

 

Písanie názvov súťaží v podobe Hlas Česko Slovenska, Česko Slovenská Superstar či Česko Slovensko má talent nezodpovedajú pravidlám slovenského pravopisu, a teda ani spisovnej slovenčine. Pravopisne náležité ekvivalenty názvov by boli Hlas Česka a Slovenska, Česko-slovenská superstar Česko a Slovensko majú talent. Predpokladáme, že existujúce podoby názvov môžu byť výsledkom požiadaviek zahraničných vlastníkov licencií týchto programov, ktorí väčšinou určujú, ako má vyzerať dizajn a logo súťaže (podľa možnosti vo všetkých krajinách rovnako). Používanie názvov súťaží v takejto grafickej podobe v slovenskom texte však nielenže nezodpovedá pravidlám slovenského pravopisu, ale môže ešte viac rozkolísať už aj tak krehké pravopisné povedomie predovšetkým našej najmladšej generácie (na čo môžu niektorí žiaci doplatiť napríklad aj pri prijímacích pohovoroch alebo maturitách).

 


Otázka z 27. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hlas Česko Slovenska