Otázka:

Prečo sa lekári chirurgovia nazývajú operatérmi?

Heslá:

operatér, operátor, operovať

Odpoveď:

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Pravidlách slovenského pravopisu, ako aj v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, nájdete slovo operatér s významom „lekár, ktorý operuje, chirurg“. Tento výraz sa odlišuje grafickou podobou i významom od slova operátor. Podstatné mená operatér operátor súvisia so slovesom operovať, ktoré sa k nám dostalo z latinčiny už na začiatku osemnásteho storočia (významy tohto výrazu v slovenčine si môžete overiť v lexikografických príručkách na našej stránke slovniky.juls.savba.sk). Podstatné meno operatér ako pomenovanie lekára, ktorý vykonáva chirurgické zákroky, má pôvod vo francúzskom podstatnom mene opérateur. Podstatné meno operátor sa do slovenčiny prevzalo z nemčiny ako pomenovanie osoby, ktorá vykonáva bojovú činnosť (tento význam sa v súčasných príručkách neuvádza), i osoby, ktorá s niečím manipuluje.

 


Otázka z 08. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu operatér