Otázka:

Môžem od pomenovania figúrky strelec utvoriť množné číslo strelce?

Heslá:

kráľ, strelec, jazdec, pešiak, králi, strelci, jazdci, krále, strelce, jazdce, pešiaky, pešiaci

Odpoveď:

 

Šachové hracie figúrky symbolizujú živé postavy a ich pomenovania ako kráľ, strelec, jazdec, pešiak treba skloňovať ako životné podstatné mená, t. j. králi, strelci, jazdci, pešiaci. Podoby krále, strelce, jazdce, pešiaky nezodpovedajú spisovnej slovenčine.

 


Otázka z 17. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kráľ