Otázka:

Je správne spojenie nedôvodný návrh?

Heslá:

nedôvodný, neodôvodnený, bezdôvodný

Odpoveď:

 

V právnickej terminológii sa používa väčšinou spojenie neodôvodnený návrh. Prídavné meno nedôvodný sa v slovenských lexikografických príručkách neuvádza, ale vo všetkých súčasných príručkách nájdete prídavné meno dôvodný s významom „opodstatnený, oprávnený, odôvodnený“, takže aj záporová podoba nedôvodný je utvorená správne. Častejšie sa však tvorí od slova dôvodný záporová podoba bezdôvodný.


Otázka z 08. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nedôvodný