Otázka:

Môžem pomenovať slovom viečko menší uzáver?

Heslá:

veko, viečko

Odpoveď:

 V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete v elektronickej podobe na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk, v rámci hesla veko (s významom „príklop nádoby, schránky ap., vrchnák“) sa uvádza aj podstatné meno viečko, ktoré má v slovenčine dva významy: 1. „zdrobnenina slova veko“; 2. „pohyblivý kožný kryt na oku“. Menší uzáver nádoby alebo schránky (malé veko) možno nazvať zdrobneninou viečko.

 


Otázka z 20. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu veko