Otázka:

Kedy sa píše informácii a kedy informácií?

Heslá:

akcia, funkcia, provokácia, demokracia, informácia, ulica, k akcii, o akcii

Odpoveď:

 

Cudzie podstatné mená ženského rodu zakončené na dvojicu samohlások -ia (nejde o dvojhlásku), ako napríklad akcia, funkcia, provokácia, demokracia, informácia, patria do skloňovacieho vzoru ulica. V datíve a v lokáli jednotného čísla majú tieto podstatné mená pádovú príponu -i, ktorá sa pripája k tvarotvornému základu, takže na konci slova sa stretávajú dve krátke samohlásky i, napr. k akcii, o akcii; k funkcii, o funkcii; k informácii, o informácii. V genitíve množného čísla majú podstatné mená ženského rodu zakončené na dvojicu samohlások -ia príponu , t. j. (bez) akcií, funkcií, provokácií, informácií.

 


Otázka z 21. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu akcia