Otázka:

Kamarát povedal: "Už som tu neni." Je to správne?

Heslá:

neni, už som tu neni, už tu nie som

Odpoveď:

 Výraz neni sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný, teda nespisovný, o čom sa môžete presvedčiť aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Preto ani vyjadrenie už som tu neni nezodpovedá spisovnej slovenčine. Spisovne možno tú istú informáciu vyjadriť spojením už tu nie som.

 


Otázka z 23. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neni