Otázka:

Správne je kliknúť myšou alebo klepnúť myšou?

Heslá:

klik, kliknutie, klikať, kliknúť, klepnúť, klepnutie, klepať

Odpoveď:

 

Slová klik(stlačenie tlačidla na myši, kliknutie), klikať (opakovane stláčať tlačidlo na myši) a kliknúť nájdete aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Výraz klik pochádza z angličtiny, kde sa citoslovcom click vyjadruje zvuk kliknutia. Výrazy klikať, klik a kliknutie sa v slovenčine hodnotia ako odborné termíny z oblasti informatiky a sú spisovné.

 

Občas sa stretávame v súvislosti s ovládaním počítačovej myši aj s výrazmi klepnúť, klepnutie. Tu by prichádzali do úvahy dva významy slova klepať: 1. “mierne udierať, klopať, ťukať, poklepávať, poklopávať prstami”; 2. “vydávať tupé zvuky”. V súvislosti s klasickou počítačovou myšou však nepovažujeme tento výraz za výstižný – tlačidlá myši skôr stláčame, než by sme na ne klepali, a zvuk, ktorý tlačidlo vydáva, nemožno jednoznačne nazvať klopaním. Z tohto dôvodu odporúčame uprednostňovať výrazy kliknúť/klikať myšou, kliknutie. Výrazy klepnúť, klepnutie by mohli mať opodstatnenie iba v súvislosti s ovládačmi na notebookoch, ktoré sa technicky podstatne odlišujú od klasickej počítačovej myši a pri ktorých sa v pravom zmysle slova uplatňuje klopkanie či poklepávanie.

 


Otázka z 21. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu klik