Otázka:

Akého rodu je podstatné meno knieža?

Heslá:

knieža, ten knieža, jedným z nich bol knieža, to knieža, jedným z nich bolo knieža, dievča, bez nášho dobrého kniežaťa, kniežatá

Odpoveď:

 

Podstatné meno knieža môže byť v nominatíve jednotného čísla mužského rodu, t. j. ten knieža, napr. jedným z nich bol knieža, aj stredného rodu, t. j. to knieža, napr. jedným z nich bolo knieža. V ostatných pádoch sa podstatné meno knieža používa iba v strednom rode a skloňuje sa podľa vzoru dievča, napríklad bez nášho dobrého kniežaťa, kniežatá rady vystavovali na obdiv svoje bohatstvo a pod.

 


Otázka z 08. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu knieža