Otázka:

Je správne "krádež" alebo "odcudzenie"?

Heslá:

krádež, odcudzenie

Odpoveď:

 

Slovo krádež je správne, jeho synonymom je slovo odcudzenie utvorené zo slovesa odcudziť vo význame „ukradnúť“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk), ktoré sa používa napríklad aj v zákonoch.

 


Otázka z 03. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krádež