Otázka:

Dobrý deň, ako sa v slovenčine používa priezvisko arménskeho hudobného skladateľa? Je správne Chačatrujan alebo Chačaturian?

Heslá:

Chačaturjan, Chačaturian

Odpoveď:

Priezvisko arménskeho hudobného skladateľa sa v slovenčine používa v obidvoch podobách – Chačaturjan (porov. Malá slovenská encyklopédia Beliana, Bratislava 1993) aj Chačaturian (porov. Malá encyklopédia hudby, Bratislava: Obzor 1969). Odporúčame uprednostniť podobu Chačaturian, ktorá zodpovedá aj pravidlám prepisu z azbuky uvedeným v poslednom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu (aj na www.juls.savba.sk).

 

 


Otázka z 27. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Chačaturjan