Otázka:

Aká predložka sa používa v lokáli jednotného čísla v spojení s číslovkou dva?

Heslá:

dva, v dvoch, vo dvoch

Odpoveď:
V spojení s tvarom číslovky dva v lokáli jednotného čísla možno použiť predložku v – v dvoch aj vokalizovanú predložku vo – vo dvoch.

Otázka z 26. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu dva