Otázka:

Používá se ve slovenštině slovo "ostružina" ve významu "černica" jako označení plodu?

Heslá:

ostružina

Odpoveď:

Slovenské slovo ostružina má dva významy: 1. krovitá rastlina, ktorej najznámejším druhom je malina, černica a pod., 2. černica (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 4., doplnené a upravené vyd. 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 28. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ostružina