Otázka:

Dobrý deň, kedy sa využíva apostrof?

Heslá:

Pf ’09, BIB ’89, FLÓRA ’95

Odpoveď:

Apostrof sa používa pri skrátení údajov o rokoch vyjadrených číslicami v názvoch rozličných podujatí, v blahoželaniach a pod. Pri nahrádzaní prvých dvoch číslic z označenia tisícročia a storočia sa apostrof píše pred číslicami, napr. Pf ’09, BIB ’89, FLÓRA ’95 (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, kap. Apostrof  /str. 115/ aj na www.juls.savba.sk).


Otázka z 17. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pf ’09