Otázka:

Je možné skloňovať anglické slovo backoffice napr. v slovnom spojení "v organizácii štruktúry backofficu"?

Heslá:

backoffice

Odpoveď:

Anglické slovo backoffice skloňujeme podľa vzoru dub, pričom na zachovanie spoluhlásky v tomto slove zachovávame jej grafický zápis ce: (z) backofficeu, backofficeu, backoffice, (o) backofficee, (s) backofficeom. Uvedené slovné spojenie bude znieť v organizácii štruktúry backofficeu. V praxi sa vo význame anglického slova backoffice používa aj slovenský výraz oddelenie administratívnej podpory.


Otázka z 27. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu backoffice