Otázka:

Píše sa jedinýkrát alebo jediný krát?

Heslá:

jedinýkrát

Odpoveď:

Násobná číslovka jedinýkrátsa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách, ale používa sa v jazykovej praxi v spojeniach ako stalo sa to jedinýkrát v histórii, jedinýkrát stratil podanie, jedinýkrát som ho o niečo požiadala a uvádza sa aj v Morfológii slovenského jazyka (1966) ako rovnocenný variant dvojslovného spojenia jediný raz. Výraz jedinýkrát s druhou časťou -krát sa píše ako jedno slovo, podobne ako číslovky jedenkrát, dvakrát, prvýkrát, poslednýkrát (na rozdiel od dvojslovných výrazov jeden raz, dva razy, prvý raz, posledný raz).


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jedinýkrát