Otázka:

Ako sa volá žena, ktorá je ruskej národnosti? Ruska alebo Ruskyňa?

Heslá:

Ruska

Odpoveď:

Žena ruskej národnosti sa volá Ruska (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 25. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ruska