Otázka:

Je spojenie “po vnídení do budovy” správne?

Heslá:

vnísť

Odpoveď:

Sloveso vnísť sa podľa súčasnej kodifikácie hodnotí v slovenčine ako zastaraný výraz a v štylisticky neutrálnom jazykovom prejave Vám ho neodporúčame používať.

Mohlo by sa použiť napríklad v beletrii alebo v niektorých publicistických žánroch na charakterizáciu hovoriaceho (napr. starého človeka) jeho rečou. V slovenčine máme dostatok spisovných a štylisticky neutrálnych synoným, ako vstúpiť, vojsť, vkročiť, prísť, vniknúť, preniknúť. Spojenie po vnídení do budovy možno nahradiť spojením po vojdení do budovy, po vstupe do budovy alebo po príchode do budovy.


Otázka z 22. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vnísť