Otázka:

1. Je pravda, že pri zložených ženských priezviskách (najmä cudzích) sa koncovka -ová pridáva len k druhému priezvisku (Ipatieva-Goldenová)? Ako sa v tom prípade skloňuje? 2. Je správna veta "Keby sa vtedy nebol opil, nebol by nabúral"?

Heslá:

zložené ženské priezviská

Odpoveď:

 V zložených ženských priezviskách sa prechyľujú obe priezviská. Z toho vyplýva, že sa obe priezviská aj skloňujú, tak ako mužské zložené priezviská: Ipatievová-Goldenová – (od) Ipatievovej-Goldenovej, Ipatievovej-Goldenovej, Ipatievovú-Goldenovú, (o) Ipatievovej-Goldenovej, (s) Ipatievovou-Goldenovou.

Pri podmieňovacom spôsobe, čiže kondicionáli, rozoznávame podmieňovací spôsob prítomného času, napr. vedel by som, a podmieňovací spôsob minulého času, ktorý sa tvorí z podmieňovacieho spôsobu prítomného času slovesa byť (napr. bol by som) a z tvaru minulého času významového slovesa, napr. bol by som vedel, bol by som býval, bolo by žilo, boli by ste mali, boli by videli. Podmieňovacím spôsobom minulého času sa v slovenčine vyjadruje podmienené uskutočnenie deja v minulosti, napr. Keby som to bol vedel, tak by som si bol zobral veci. Veta Keby sa vtedy nebol opil, nebol by nabúral je príkladom podmieňovacieho spôsobu minulého času.

O používaní kondicionálu v slovenčine sa podrobnejšie dočítate v Morfológii slovenského jazyka (1966), ktorá je sprístupnená na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkaz Publikácie → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje → Monografie a staršie slovníky.


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zložené ženské priezviská