Otázka:

Chcel by som sa spýtať, či v slovnom spojení "významní Slovenskí vedci" slovo slovenskí píšeme s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom.

Heslá:

slovenský

Odpoveď:

V slovnom spojení významní slovenskí vedci sa prídavné meno slovenskí píše s malým začiatočným písmenom. S veľkým začiatočným písmenom sa tvary prídavného mena slovenský píšu vo vlastných menách, napr. Slovenský literárny fond, Slovenská republika, Slovenské národné povstanie.


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slovenský