Otázka:

Existuje termín bercov vred aj v slovenčine alebo je prípustný iba výraz vred predkolenia?

Heslá:

vred

Odpoveď:

V slovenčine sa chronické ochorenie kože v oblasti predkolenia odborne nazýva vred predkolenia a používa sa aj neodborný názov holenný vred. Spojenia bercov vred, resp. bercový vred nezodpovedajú spisovnej slovenčine. Tieto pomenovania sú utvorené z českého podstatného mena bérce, ktorým sa pomenúva holeň, a zo vzťahového prídavného mena bércový – po slovensky holenný.


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vred