Otázka:

Ako je správne: krištáľový luster alebo kryštálový? Myslím si, že je vyrobený z kameňa kryštálu.

Heslá:

krištáľový luster, krištáľ, kryštál, kryštálový

Odpoveď:

 

Prídavné meno krištáľový je utvorené z podstatného mena krištáľ, ktoré má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (je aj na internete na adrese http://slovnik.juls.savba.sk) dva významy: „1. bezfarebná odroda kremeňa; 2. bezfarebné sklo s vysokým indexom lomu“.

Prídavné meno kryštálový je utvorené zo slova kryštál, ktorým sa pomenúva „1. pevné teleso s pravidelnou štruktúrou; 2. takéto teleso používané v rádiotechnike ako polovodič; 3. hovorovo kryštálový cukor“. Prídavným menom kryštálový sa teda pomenúvajú prvky, ktoré majú tvar kryštálu, ako napr. aj kryštálová soľ

Ozdoby krištáľového lustra sa nevyrábajú z kremeňa ani z kryštálov (z pevných telies s pravidelnou štruktúrou), ale z vysokoakostného číreho skla s vysokým indexom lomu – z krištáľu, z ktorého sa brúsia komponenty rozličných tvarov tak, aby sa pri dopade svetelné lúče lámali a odrážali. Preto je v názve lustra prídavné meno krištáľový s mäkkým po r a s mäkkým ľ.


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krištáľový luster