Otázka:

Aké sa správne nazýva blokovacie zariadenie (tzv. papuča) a čím môžeme nahrádzať slovo závada (nedostatok)?

Heslá:

papuča

Odpoveď:

Zariadenie, ktoré sa upevňuje na koleso auta, aby sa zabránilo jeho odjazdu, sa odborne nazýva blokovacie zariadenie a v takejto podobe Vám odporúčame používať daný termín v policajných záznamoch. Slovo papuča je iba hovorové obrazné pomenovanie blokovacieho zariadenia.

Slová vada závada sa v slovenčine hodnotia ako subštandardné (nespisovné) výrazy. Ich spisovné ekvivalenty sú podľa kontextu väčšinou chyba, porucha, kaz, nedostatok. Skutočnosť, že pri kontrole sa nezistili nijaké nedostatky, možno vyjadriť vetou Kontroly prebehli bez zistenia nedostatkov alebo Pri kontrolách sa nezistili nijaké nedostatky. Ak však chcete vyjadriť, že pri kontrole nedošlo k nijakým rušivým udalostiam, odporúčame používať spojenie Pri kontrole sa nevyskytli nijaké mimoriadne udalosti. Celý text, na ktorý ste sa spytovali, má byť zapísaný takto: V čase o 20.45 hod. vykonala hliadka moto-1 v zložení Strečanský, Rehák, Nikel kontrolu mestských jaslí na Javorovej ulici podľa pokynu N MsP č. 22/11. Kontrola bola zameraná na ochranu majetku mesta. Opätovná kontrola bola vykonaná v čase o 01.00 hod. Kontroly prebehli bez zistenia nedostatkov.


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu papuča