Otázka:

Píšem záverečnú prácu vzdelávania, v ktorej používam často slovo webquest. Ako ho mám správne písať: Webquest, WebQuest alebo webquest?

Heslá:

webquest

Odpoveď:

Podľa toho, čo sme si mohli o aplikácii WebQuest (Webquest) prečítať na internete, považujeme z pravopisného hľadiska za potrebné odlišovať názov samotnej aplikácie ako značku produktu od názvov metódy alebo výstupu – učebného materiálu (zadania), ktorý si môže učiteľ pomocou aplikácie Webquest vytvoriť. Názov aplikácie Webquest považujeme za značku, t. j. za vlastné meno, ktoré treba písať s veľkým začiatočným písmenom buď v podobe WebQuest, alebo lepšie v podobe prispôsobenej slovenskému pravopisu Webquest (v slovenčine sa vlastné mená píšu s veľkým začiatočným písmenom, písanie zložených slov s veľkým začiatočným písmenom uprostred slova nezodpovedá slovenskému pravopisu). Pomenovania metódy a materiálov (zadaní) na vyučovanie nie sú vlastnými menami a v slovenských textoch ich treba písať s malým začiatočným písmenom v podobe webquest. Zadania pre žiakov pripravené pomocou Webquestu (skratka WQ)sa nazývajú aj aktivity, resp. ich možno nazvať aj zadaniami alebo úlohami. Pri hľadaní vhodných synoným slova webquest môžete vychádzať aj z významu tohto anglického výrazu, t. j. vyhľadávanie na internete, resp. zo slovenskej charakteristiky danej metódy a aktivít.


Otázka z 15. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu webquest
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku