Otázka:

Píšem záverečnú prácu, v ktorej používam často slovo webquest. Ako ho mám správne písať: Webquest, WebQuest alebo webquest?

Heslá:

webquest

Odpoveď:

Podľa toho, čo sme si mohli o aplikácii WebQuest (Webquest) prečítať na internete, považujeme z pravopisného hľadiska za potrebné odlišovať názov samotnej aplikácie ako značku produktu od názvov metódy alebo výstupu – učebného materiálu (zadania), ktorý si môže učiteľ pomocou aplikácie Webquest vytvoriť. Názov aplikácie Webquest považujeme za značku, t. j. za vlastné meno, ktoré treba písať s veľkým začiatočným písmenom buď v podobe WebQuest, alebo lepšie v podobe prispôsobenej slovenskému pravopisu Webquest (v slovenčine sa vlastné mená píšu s veľkým začiatočným písmenom, písanie zložených slov s veľkým začiatočným písmenom uprostred slova nezodpovedá slovenskému pravopisu). Pomenovania metódy a materiálov (zadaní) na vyučovanie nie sú vlastnými menami a v slovenských textoch ich treba písať s malým začiatočným písmenom v podobe webquest. Zadania pre žiakov pripravené pomocou Webquestu (skratka WQ) sa nazývajú aj aktivity, resp. možno ich nazvať aj zadaniami alebo úlohami. Pri hľadaní vhodných synoným slova webquest môžete vychádzať aj z významu tohto anglického výrazu, t. j. vyhľadávanie na internete, resp. zo slovenskej charakteristiky danej metódy a aktivít.


Otázka z 15. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu webquest