Otázka:

Dobrý deň, ako sa spisovne píšu slová čalúnik a čalúníctvo?

Heslá:

čalúnnik, čalúnnictvo

Odpoveď:

Slová čalúnnik čalúnnictvo sa píšu v uvedených podobách. Spisovné podoby slov si možno overiť v základných kodifikačných príručkách (v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka), ktoré sú prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.  


Otázka z 11. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čalúnnik