Otázka:

Je spisovné slovo "jestvujúci"? Napr. jestvujúci základ.

Heslá:

jestvovať

Odpoveď:

Sloveso jestvovať aj činné príčastie jestvujúci sú spisovné výrazy, ktoré nájdete aj v lexikografických príručkách sprístupnených Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV na http://slovnik.juls.savba.sk. Spojenie jestvujúci základ je správne.


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jestvovať