Otázka:

Ako je správne? Hra o jednom dejstve. Hra v jednom dejstve. Ďakujem za rýchlu odpoveď. Cucorová

Heslá:

hra v jednom dejstve, jednodejstvová, jednoaktová, jednoaktovka

Odpoveď:

Správne sú spojenia hra v jednom dejstve, jednodejstvová hra, jednoaktová hra aj jednoaktovka (porov. lexikografické príručky na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hra v jednom dejstve
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku