Otázka:

Prosím o výklad slov: lubky, klinky a hriadky.

Heslá:

lubok, klinok, hriadka

Odpoveď:

 

V Slovníku slovenských nárečí sa uvádzajú samostatné heslá lubok, klinok hriadka vo významoch súvisiacich so spracovaním dreva, nie však ako zdrobneniny, ale samostatne takto:

 

lubok ako „kus olúpanej stromovej kôry“ alebo „štiepaný prút na výrobu košíkov“;

 

hriadka s významom „hranolovitá súčasť rozličných poľnohospodárskych nástrojov alebo náradia (kosy, hrabieľ, brán ap.);

 

– klinok ako „malý zahrotený kus dreva alebo kovu, ktorý sa používa pri spájaní, upevňovaní predmetov alebo ako súčasť rozličných nástrojov a zariadení“.

 


Otázka z 21. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lubok