Otázka:

Ako sa správne zapisujú jednotky v receptoch? Dáva sa medzi číslo a skratku medzera?

Heslá:

20 ml, 15 kg, 10 m

Odpoveď:

 

Značky jednotiek sa od číselnej hodnoty oddeľujú medzerou, napr. 20 ml, 15 kg, 10 m.

 


Otázka z 12. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 20 ml