Otázka:

Prosím objasnite mi význam slova "obkiatňa".

Heslá:

Obkiatňa, Obkjatňa, kadiť, obkadiť, obkiadzať

Odpoveď:

 

Názov Obkiatňa je doložený v 2. zväzku Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku (z r. 1977) ako názov miestnej časti v Štáľoch, ktoré sú časťou Novej Bane. V kartotéke oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie nášho ústavu sa názov Obkiatňa (aj v podobe Obkjatňa) uvádza ako názov obydlia aj kopca v Novej Bani. Pôvod názvu Obkiatňa nie je jasný, mohol by súvisieť so slovesom kadiť vo význame „dymiť, čmudiť“ či s nárečovým slovesom obkadiť, z jeho nedokonavej podoby obkiadzať vo význame „pôsobiť na niekoho, na niečo dymom, zahaľovať do dymu, okiadzať“. Chotárny názov Obkiatňa mohol byť teda motivovaný častým zadymením v dôsledku vypaľovania trávy či chrastia v uvedenej oblasti.


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Obkiatňa