Otázka:

Ako sa správne prepisujú cudzojazyčné mená z jazykov, ktoré nepoužívajú latinku?

Heslá:

japonské názvy, prepis cudzích názvov

Odpoveď:

Pri prepise japonských názvov, pri ktorých máte k dispozícii anglický prepis, odporúčame postupovať podľa porovnávacej tabuľky prepisu japonských slabík, v ktorej okrem japonského a ruského je aj slovenský a anglický prepis. Tabuľka sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkazy Pravidlá slovenského pravopisu → textovú časť si môžete pozrieť tu) v samostatnej kapitole 3. Prepis z jazykov Ďalekého východu, v podkapitole 3.2. Japončina. Pri komplikovanejších názvoch Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov Ústavu orientalistiky SAV. Ruské názvy sa, ako uvádzate vo svojom e-maile, do slovenčiny prepisujú z ruštiny, teda z azbuky. Pravidlá prepisu z ruštiny sa tiež uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (na s. 77 – 78).


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu japonské názvy