Otázka:

Ako sa skloňuje názov obce Malé Zlievce?

Heslá:

Zlievce, Malé Zlievce, Mlynárce, Mlynáriec

Odpoveď:

 

Názov Zlievce je pomnožné podstatné meno ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru ulica. Názov obce Malé Zlievce má v jednotlivých pádoch tieto tvary: Malé Zlievce – z Malých Zlievec – k Malým Zlievcam – poznám Malé Zlievce – o Malých Zlievcach – za Malými Zlievcami. V jednotlivých tvaroch sa pri skloňovaní tohto názvu pravidlo o rytmickom krátení zachováva, aj keď pri takýchto typoch názvov sú aj výnimky, napr. Mlynárce – Mlynáriec.


Otázka z 03. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Zlievce