Otázka:

Aký je pôvod slov zlatohlav, striebrohlav, brožovanie a lancovanie/lansovanie?

Heslá:

zlatohlav, striebrohlav, brošé, brošovanie, brožovanie, lancovanie

Odpoveď:

 

Podrobnejší význam a pôvod textilných termínov zlatohlav, striebrohlav, brošé, brošovanie (nie brožovanie) a lancovanie sa uvádza v starších technických názvoslovných normách a v starých českých a nemeckých výkladových slovníkoch a encyklopédiách, ktoré sú k dispozícii v jazykovej poradni nášho ústavu, resp. v ústavnej knižnici.

 


Otázka z 16. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zlatohlav