Otázka:

Ako sa správne povie: nosné dierky alebo nosové dierky?

Heslá:

nos

Odpoveď:

Prídavné meno od slova nos je nosový nosný. Prídavné meno nosný sa uplatňuje aj ako homonymum odvodené od slovesa nosiť, napr. nosný pilier, nosná konštrukcia, nosná téma  (porov. výklad slov nos, nosný1 a nosný2  v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Vzhľadom na to sa v súvislosti s nosom odporúča uprednostňovať prídavné meno nosový – nosová dutina, nosová sliznica, nosové dierky, nosový otvor.


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nos