Otázka:

Výraz "neuznášaniaschopní" je jazykovo v poriadku ? Analogicky "nepráceschopný" si neviem predstaviť. Ďakujem.

Heslá:

uznášaniaschopní

Odpoveď:

Prídavné meno neuznášaniaschopní je nesprávne utvorené. Skupinu ľudí, ktorí sú schopní uznášania (kolektívneho rozhodovania), charakterizujeme prídavným menom uznášaniaschopní a skupinu ľudí neschopných uznášania charakterizujeme prídavným meno uznášanianeschopní.


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uznášaniaschopní